LOJALUMO PROGRAMA

KAIP JI VEIKIA?

Lojalumo programa gali pasinaudoti visi klientai, atlikę užsakymą La Tendresse Homewear elektroninėje parduotuvėje.

LOJALUMO PROGRAMA

KAIP JI VEIKIA?

Lojalumo programa gali pasinaudoti visi klientai, atlikę užsakymą La Tendresse Homewear elektroninėje parduotuvėje.

LOJALUMO LYGIAI

1.

Atlikęs 1-ąjį užsakymą el. parduotuvėje La Tendresse Homewear, klientas gauna 10% nuolaidą sekančiam užsakymui.

2.

Atlikęs 2-ąjį užsakymą el. parduotuvėje La Tendresse Homewear, klientas gauna 12% nuolaidą sekančiam užsakymui.

3.

Atlikęs 5-ąjį užsakymą el. parduotuvėje La Tendresse Homewear, klientas gauna nuolatinę 15% lojalaus kliento nuolaidą.

Lojalumo programos taisyklės

 1. Nuolaida suteikiama praėjus 15 dienų po užsakymo gavimo dienos.
 2. Suteikiamas individualus nuolaidos kodas, kuris yra išsiunčiamas nurodytu Kliento el. pašto adresu.
 3. Nuolaidos kodas negali būti panaudotas įsigijant dovanų kuponą.
 4. Nuolaidomis galite pasinaudoti atliekant užsakymą – pirkinių krepšelyje.
 5. 10% ir 12% nuolaidos yra vienkartinės. Galioja 1 (vienus) metus nuo suteikimo dienos. Nepasinaudojus nuolaida per jos galiojimo laiką – ji yra panaikinama ir negali būti pratęsta.
 6. 15% nuolaida yra nuolatinė.
 7. Nuolaida negali pasinaudoti kitas asmuo, nei tas, kuriam yra suteikta nuolaida.
 8. Nuolaidų kodai negali būti panaudoti įsigijant specialių pasiūlymų ar išpardavimo prekes.
 9. Lojalumo programa galioja nuo 2023 m. kovo 1 d. Užsakymams, atliktiems anksčiau nurodytos datos, lojalumo programa ir nuolaidos nėra taikomos.
 10. La Tendresse Homewear pasilieka teisę vienašališkai keisti šias taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Klientai bus informuoti el. paštu. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją patalpinus el. parduotuvės interneto svetainėje.
 11. La Tendresse pasilieka teisę vienašališkai nutraukti lojalumo programą. Apie lojalumo programos nutraukimą Klientai bus informuoti el. paštu Lojalumo programos nutraukimo atveju Klientai turės teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo La Tendresse Homewear paskelbimo apie lojalumo programos nutraukimą pasinaudoti suteiktomis nuolaidomis. Suėjus šiam terminui visos Klientų nuolaidos bus automatiškai anuliuotos.